Liên kết được tài trợ:

Altova UModel Basic Edition

Altova UModel Basic Edition 2020sp1 Cập nhật

Altova UModel 2018 Basic Edition là cách đơn giản, tiết kiệm chi phí để vẽ trên UML. Sử dụng UModel để tạo và giải thích các thiết kế phần mềm với sức mạnh của UML 2. Các mô hình ứng dụng thiết kế và tạo mã Java, C # hoặc Visual Basic .NET. Soạn thảo các...

SecureBridge

SecureBridge 9.2 Cập nhật

SecureBridge đại diện cho các máy khách và máy chủ cho các giao thức SSH, SFTP và SSL như một giải pháp bảo mật mạng. Nó có thể bảo vệ bất kỳ lưu lượng mạng TCP sử dụng các giao thức SSH hoặc SSL an toàn giao thông vận tải để cung cấp chứng thực cho khách...

Phát triển các ứng dụng Windows mạnh mẽ của riêng bạn và học cách lập trình với tập lệnh NEO ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất. Ngay cả người dùng thiếu kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và các yếu tố khác để tạo ra...

Liên kết được tài trợ:

EntityDAC

EntityDAC 2.3 Cập nhật

EntityDAC là một ORM cho Delphi với sự hỗ trợ LINQ. Nó cung cấp một khung công tác mạnh mẽ cho phép thực hiện ánh xạ đối tượng-quan hệ của các đối tượng cơ sở dữ liệu với các lớp Delphi với sự hỗ trợ đầy đủ cho việc đóng gói, thừa kế, đa hình và các tính...

KeepTool

KeepTool 14.1.4 Cập nhật

KeepTool 12 Professional kết hợp thành một sản phẩm được tổ chức tốt và mạnh mẽ theo các tính năng cần thiết nhất của Oracle DBA và các nhà phát triển. Hệ thống định vị độc đáo của nó cho phép bạn chọn tính năng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn làm việc, sau đó...

Roblox Studio

Roblox Studio 1.6.1.10769

Roblox Studio cho phép bạn tạo mọi thứ và phát hành chỉ bằng một cú nhấp chuột vào điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính để bàn, bảng điều khiển và thiết bị thực tế ảo. Kết nối với một lượng lớn khán giả bằng cách tham gia vào một cộng đồng cực...

Liên kết được tài trợ:

Agile Commander

Agile Commander 1.2.1 Cập nhật

Agile Commander là một chương trình quản lý dự án đơn giản. Mục tiêu của nó là cực kỳ mạnh mẽ cho các lập trình đơn lẻ (nhà phát triển indie, freelancer, start-up) và các nhóm nhỏ. Agile Commander phù hợp với nguyên tắc nhanh nhẹn phần mềm, kỹ thuật phát...