Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

EZ vay quản lý năm 2004 là một tiền tiết kiệm chương trình cung cấp cho bạn một công cụ rất dễ dàng và linh hoạt để lựa chọn, đánh giá, quản lý và theo dõi các khoản vay và thế chấp của bạn. Chương trình này là dành cho bất cứ ai với khoản vay cố định, có...

Liên kết được tài trợ:

Day Organizer

Day Organizer 3.1 Cập nhật

Ứng dụng Tổ chức Ngày cung cấp tổ chức sắp xếp thời gian và thời gian rảnh rỗi, sắp xếp các sự kiện định kỳ và nhắc nhở cho các sự kiện mà bạn muốn được nhắc nhở. Giao diện người dùng bằng tiếng Séc, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp,...