Liên kết được tài trợ:

My Library

My Library 3.1 Cập nhật

Thư viện của tôi được phát triển để giúp người dùng quản lý các sách trong thư viện của họ. Các dữ liệu được lưu cho mỗi cuốn sách là Tiêu đề của nó, tác giả (s), Medium (bìa cứng, bìa mềm, ebook, vv), cho dù cuốn sách đã được đọc hay không, và một bản...

Liên kết được tài trợ:

LyLibrary

LyLibrary 2.0

LyLIBRARY cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết cho việc biên mục sách, quản lý các khoản vay và các đăng ký của các bạn đọc thư viện. Chương trình không chỉ đề cập đến các hiệu sách hoặc thư viện quản lý mà còn cho tất cả những người yêu thích đọc mà muốn...

Control Center for Mac là tiện ích tối ưu cho Mac OS X người sử dụng. Bằng cách sử dụng Control Center for Mac, bạn có thể kiểm soát và giám sát hầu hết các khía cạnh của máy tính của bạn: - Điều khiển iTunes / Spotify- / Thời gian thực CPU RAM và màn...

Wunderlist

Wunderlist 3.0.3

Cho dù bạn đang hoạt động kinh doanh của riêng bạn, kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu ở nước ngoài hoặc chia sẻ một danh sách mua sắm với một người thân yêu, Wunderlist là ở đây để giúp bạn có được những điều thực hiện. Bạn thậm chí có thể làm việc offline,...

My Data 2

My Data 2 1.0.0

Theo dõi Chủ đề của bất kỳ có thể được mô tả trong năm tham số. Các chủ đề Window có một bảng với sáu cột mà bạn sử dụng để xác định chủ đề và thông số của họ. Cửa sổ Topic cụ thể có một bảng với năm cột nơi dữ liệu cho một chủ đề được lưu. My dữ liệu 2...

Liên kết được tài trợ: