Liên kết được tài trợ:

Unlox

Unlox 2.0.5

Unlox là một thiết kế lại tuyệt đẹp của MacID - ứng dụng gốc và tốt nhất để mở khóa máy Mac của bạn bằng dấu vân tay, cổ tay và bây giờ là khuôn mặt của bạn. Được xây dựng lại trong Swift để làm đẹp, tốc độ và độ tin cậy, Unlox hoàn toàn tương thích và...

Liên kết được tài trợ:

HMA VPN

HMA VPN 5.0

HMA VPN loại bỏ mọi thứ khiến bạn trở nên độc đáo và có thể nhận dạng trực tuyến, ẩn địa chỉ IP và mã hóa dữ liệu của bạn để giữ lịch sử duyệt web của bạn ở chế độ riêng tư. Ngăn chặn tin tặc đánh cắp mật khẩu, chi tiết ngân hàng hoặc bất kỳ dữ liệu riêng...

Liên kết được tài trợ: