Liên kết được tài trợ:

MacID

MacID 1.3.7 Cập nhật

        Khai thác ID cảm ứng trên iOS, MacID là một cách nhanh chóng, an toàn để mở khóa máy Mac của bạn mà không gặp phải sự bất tiện khi nhập mật khẩu của bạn nhiều lần. Đóng gói đầy đủ các tính năng, bao gồm cả sáng tạo Tap để mở khóa và hỗ trợ đầy đủ...

Liên kết được tài trợ:

Unlox

Unlox 2.0.5

Unlox là một thiết kế lại tuyệt đẹp của MacID - ứng dụng gốc và tốt nhất để mở khóa máy Mac của bạn bằng dấu vân tay, cổ tay và bây giờ là khuôn mặt của bạn. Được xây dựng lại trong Swift để làm đẹp, tốc độ và độ tin cậy, Unlox hoàn toàn tương thích và...

Liên kết được tài trợ: