Liên kết được tài trợ:

máy phát điện PDF tạo một file PDF từ file JPG của bạn (s), trong các định dạng chính xác cho một DVD, CD hoặc Blu ray trường hợp bìa. Bạn có thể sử dụng công cụ này miễn phí. Để biết thêm thông tin về các bố trí khác nhau và cho các mẫu DVD, Blu Ray và...

File Format Conversion: Các ứng dụng chuyển đổi tập tin GMC Công nghệ Phần mềm hiện nay có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một thử nghiệm miễn phí dịch vụ Web. Sau khi hoàn thành đăng ký đơn giản trên mạng, bạn có thể tải lên các tập tin và tự động...