Liên kết được tài trợ:

        In ấn phải là một cú nhấp chuột. nhưng có rất nhiều vấn đề khiến việc in ấn trở nên khó khăn nếu không phải là không thể. RPM Remote Print Manager (RPM) đã phát triển qua các năm từ tất cả các vấn đề in mà khách hàng của chúng tôi đã mang đến cho...

Print Job Manager

Print Job Manager 14.0.0.16

Trình quản lý công việc in có thể được cài đặt trên một máy tính (hoặc máy chủ in) và bạn sẽ có thể theo dõi và quản lý việc in của tất cả các máy tính khác. Phần mềm quản lý in này cho phép bạn giám sát tất cả hoạt động in, xử lý các khoản bồi hoàn, kiểm...

Liên kết được tài trợ:

Print2RDP

Print2RDP 6.62 Cập nhật

         Với việc phát hành Print2RDP (Remote Desktop Printing), các quản trị viên máy chủ đầu cuối không còn phải lo lắng về việc lắp và duy trì các trình điều khiển máy in hoặc cấu hình máy khách.Print2RDP được xây dựng dựa trên công nghệ điều khiển máy...

Black Ice LPD Print Manager

Black Ice LPD Print Manager 2.43 Cập nhật

        Trình quản lý LPD của Black Ice hoạt động như dịch vụ và lắng nghe các yêu cầu trên cổng TCP mặc định 515 có tên LPR / LPD (Máy in dòng Remote / Line Printer Daemon) là giao thức in TCP / IP và máy chủ in mạng. Ban đầu được phát triển cho Berkeley...

Liên kết được tài trợ:

Sentinel

Sentinel 4.2

Phần mềm quản lý in Sentinel sẽ bảo đảm cho việc in, quét và sao chép của bạn - nhưng tác dụng phụ tuyệt vời của việc in ấn là lãng phí nhưng tất cả đều bị loại bỏ. Điều này có nghĩa Sentinel sẽ cắt giảm đáng kể chi phí của bạn bằng cách giảm thiểu sự...