Liên kết được tài trợ:

Làm việc như một nhóm để dễ dàng tạo ra và chia sẻ sơ đồ chuyên nghiệp giúp đơn giản hóa các thông tin phức tạp. Tạo bất kỳ biểu đồ chuyên nghiệp dễ dàng bằng các mẫu đã làm sẵn và hàng ngàn hình dạng giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Thực hiện các...

Liên kết được tài trợ:

ToolsToo

ToolsToo 8.0 Cập nhật

ToolsToo là một bộ công cụ chỉnh sửa hiệu suất mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng dành cho Microsoft Office PowerPoint 2010/2013/2016 (32 bit hoặc 64 bit). Tất cả các công cụ đều được hiển thị thông qua giao diện ribbon của PowerPoint và có thể được chia thành hai...

Zoom

Zoom 2.5

Zoom - Thư viện Slide PowerPoint là một công cụ tổ chức cho các bài thuyết trình PowerPoint. Phóng lớn cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ thư viện slide PPT của bạn. Bạn có thể chọn, in, email, hoặc pdf các trang trình bày hiện tại của...

Liên kết được tài trợ: