Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Adskip

Adskip 1.3.816.9903 Cập nhật

Adskip là một chặn quảng cáo miễn phí cho phép bạn chặn các quảng cáo gây phiền nhiễu, lĩnh vực được gọi để lây lan malware.Available cho tất cả Windows, Adskip sử dụng các bộ lọc mà bạn chọn để chặn tất cả các yếu tố không mong muốn như quảng cáo video,...

Liên kết được tài trợ: