Liên kết được tài trợ:

AdLock

AdLock 1.0.3.2 Cập nhật

        AdLock là một phần mềm chặn quảng cáo toàn diện đáp ứng mọi kỳ vọng của bạn. Nó chặn: cửa sổ bật lên; biểu ngữ flash; quảng cáo video; các biểu ngữ có mã phần mềm độc hại; lỗi internet thu thập thông tin cá nhân của bạn. Trình chặn quảng cáo này...

Liên kết được tài trợ:

Adskip

Adskip 1.3.816.9903 Cập nhật

Adskip là một chặn quảng cáo miễn phí cho phép bạn chặn các quảng cáo gây phiền nhiễu, lĩnh vực được gọi để lây lan malware.Available cho tất cả Windows, Adskip sử dụng các bộ lọc mà bạn chọn để chặn tất cả các yếu tố không mong muốn như quảng cáo video,...

Liên kết được tài trợ: