Liên kết được tài trợ:

GAMGI

GAMGI 0.17.3 Cập nhật

GAMGI là một dự án phần mềm nguồn mở và hoàn toàn miễn phí được thiết kế từ nền tảng được sử dụng để tạo và phân tích cấu trúc nguyên tử. Nó có giao diện người dùng đồ họa đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng và mạnh mẽ. Hỗ trợ một loạt các cấu trúc nguyên...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: