Liên kết được tài trợ:

Như bạn đã biết, Adobe Photoshop Elements chưa thừa hưởng tất cả các tính năng thiết yếu của Photoshop đầy đủ. Một số chức năng đã được gỡ bỏ, trong khi một số chức năng khác vẫn ẩn. Các "mặt" Photoshop Elements chức năng là khá đủ cho người mới bắt đầu....

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: