Liên kết được tài trợ:

Neat Image Plugin for Photoshop

Neat Image Plugin for Photoshop 8.3.5 Cập nhật

Neat Image là một bộ lọc kỹ thuật số được thiết kế để làm giảm tiếng ồn và hạt có thể nhìn thấy được trong các bức ảnh kỹ thuật số. Nó là một công cụ cho chủ sở hữu của máy ảnh kỹ thuật số, máy quét phẳng và trượt; và được sử dụng bởi cả nhiếp ảnh gia...

SRDx

SRDx 1.1.1.2

SRDx là một Photoshop pugin cho thời gian và công việc hiệu quả bụi và loại bỏ xước. Bất cứ khi nào bạn số hóa các hình ảnh tương tự mà không có sự chỉnh sửa, bụi và vết trầy xước của bản gốc cũng sẽ được số hóa và hầu như không thể giữ cho hình ảnh không...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: