Liên kết được tài trợ:

PhotoBulk

PhotoBulk 2.0.208 Cập nhật

PhotoBulk là một công cụ cần thiết cho những người làm việc với một số lượng lớn hình ảnh. Ứng dụng cho phép chỉnh sửa ảnh số hàng loạt - bất kỳ số lượng hình ảnh nào cũng có thể được thay đổi kích thước, tối ưu hoá, đánh dấu bằng nước, đổi tên và chuyển...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Responsive Photo Grid

Responsive Photo Grid 2.60.1 Cập nhật

Đáp ứng Hình ảnh lưới là một nhà thiết kế thư viện web được xây dựng độc quyền cho Mac. Tạo phòng trưng bày ảnh hộp đèn tuyệt vời. Tìm kiếm hiệu quả mọi thư mục đầu vào cho các tệp ảnh. Tùy chọn để bao gồm tên tệp hình ảnh cũng như tem thời gian của tập...