Liên kết được tài trợ:

Flare

Flare 2.2.7 Cập nhật

flare cho phép dễ dàng thêm các hiệu ứng và kết cấu cho các bức ảnh của bạn. Chọn từ một loạt các built-in Presets Đuốc hoặc tạo ra bằng cách sử dụng của bạn hàng chục riêng của hiệu ứng hình ảnh cá nhân. Dễ dàng để tìm hiểu cho người có sở thích giản dị,...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: