Liên kết được tài trợ:

CleverPDF

CleverPDF 3.0.1

CleverPDF cung cấp 20 công cụ PDF, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi PDF sang Office, iWork, hình ảnh và nhiều định dạng tài liệu khác và chỉnh sửa tài liệu PDF bằng một bộ công cụ tiện ích tiện dụng, như kết hợp PDF, nén PDF, tách PDF, mã hóa PDF, xoay PDF...

JoUp

JoUp 7.31

JoUp là một plugin cho Adobe Acrobat được sử dụng để áp đặt các tài liệu PDF. Mở tài liệu được áp đặt, chọn mẫu JoUp và JoUp tạo tài liệu PDF mới với tất cả các trang được đặt theo mẫu. JoUp đã tích hợp sẵn các chức năng để tạo mẫu trong chế độ WYSIWIG....

JoCrop

JoCrop 1.60

JoCrop là một Plug-in Adobe Acrobat để dễ dàng cắt các tài liệu PDF sang trimbox / bleedbox. Nó được thực hiện thông qua "Chỉnh sửa / Cắt thành trimbox: hoặc công cụ nhanh JoCrop, có sẵn từ" Chỉnh sửa nâng cao " Yêu cầu : macOS Mojave macOS High Sierra...

PDF Reader Pro là một công cụ PDF sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về tài liệu của bạn. Dựa trên các tính năng vững chắc như Chú thích, Chỉnh sửa, Điền biểu mẫu, OCR, Chuyển đổi, Tạo, Ký, Đánh dấu và bảo vệ các tệp PDF của bạn, PDF Reader Pro cho phép bạn điều...

Liên kết được tài trợ:

PDF Checkpoint

PDF Checkpoint 1.9.7 Cập nhật

PDF Checkpoint tự động hóa quy trình sản xuất PDF với xử lý hàng loạt mạnh mẽ: preflight, định tuyến bằng kết quả preflight, xuất dưới dạng hình ảnh, chuyển đổi màu, chia nhỏ, giảm kích thước tệp của nhiều tệp PDF. Preflight: Chiếu nhanh nhiều tệp PDF...

Adobe Acrobat DC Pro

Adobe Acrobat DC Pro 2020.006.20034

Cho dù các tệp cần được chia sẻ trên toàn văn phòng hoặc trên toàn cầu, nhóm sản phẩm Adobe Acrobat cho phép doanh nghiệp đơn giản hóa các quy trình tài liệu bằng Định dạng tài liệu di động Adobe (PDF). Một tiêu chuẩn được các chính phủ và doanh nghiệp...

Doxillion Plus for Mac

Doxillion Plus for Mac 4.05 Cập nhật

Doxillion là một trình chuyển đổi tài liệu và pdf chuyển đổi các tệp tài liệu pdf, docx, doc, pdf, rtf, html, xml, wpd, odt và txt. Chuyển đổi tài liệu cùng một lúc hoặc hàng loạt chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc. Thậm chí tích hợp tùy chọn chuyển đổi...

Liên kết được tài trợ:

BatchOutput PDF

BatchOutput PDF 2.3.2 Cập nhật

BatchOutput PDF tự động in các tệp PDF từ các thư mục nóng đã xem. Tạo các thư mục nóng cho các cài đặt in khác nhau, sau đó chỉ cần thả tệp PDF vào đó và BatchOutput PDF sẽ thực hiện phần còn lại cho bạn. Tiếp tục làm việc với các chương trình khác trong...