Liên kết được tài trợ:

BatchOutput PDF

BatchOutput PDF 2.2.29 Cập nhật

BatchOutput PDF in các tệp PDF tự động từ các thư mục được xem nóng. Tạo thư mục nóng cho các cài đặt in khác nhau, sau đó chỉ cần thả PDF ở đó, và BatchOutput PDF sẽ làm phần còn lại cho bạn. Tiếp tục làm việc với các chương trình khác trong khi...

Cisdem PDFConverterOCR

Cisdem PDFConverterOCR 5.2.0 Cập nhật

Cisdem PDFConverterOCR for Mac giúp bạn chuyển đổi bất kỳ PDF, PDF được quét nào, các tệp PDF và tệp hình ảnh được mã hóa để có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được từ Word, Text, Excel, PPT, HTML, Text, Rtfd, Pages, Keynote và hình ảnh tài liệu, cũng như số...

PDF Album ảnh cho phép tùy chỉnh bố cục trang và nền của album của bạn xuống đến chi tiết nhỏ nhất và áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật để làm cho album của bạn nổi bật. Thêm văn bản vào các trang album của bạn để làm cho chúng thú vị hơn và xuất khẩu album...

Liên kết được tài trợ:

PDF to Pages Converter

PDF to Pages Converter 6.0 Cập nhật

Khắc phục sự cố PDF? Bạn muốn chỉnh sửa nội dung PDF trong Pages? Với Lighten PDF to Pages Converter cho Mac, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi tệp PDF sang các tệp trang có thể chỉnh sửa và giữ lại định dạng ban đầu, nội dung chỉ trong vài...

PDF Checkpoint

PDF Checkpoint 1.8.1 Cập nhật

Checkpoint tự động tạo ra các quy trình làm việc với chế biến hàng loạt mạnh mẽ: preflight, tuyến đường bằng kết quả tìm kiếm, xuất khẩu dưới dạng hình ảnh, chuyển đổi màu sắc, chia nhỏ, giảm kích thước file của nhiều file PDF. Preflight: Nhanh chóng...

PDFelement

PDFelement 6.2.1

PDFelement for Mac là giải pháp PDF mới nhất tích hợp các kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế người dùng và các đột phá trong việc chỉnh sửa và công nghệ nhận dạng hình thức. Chỉnh sửa và chú thích PDF: Chỉnh sửa PDF dễ dàng như trong Microsoft Word. Thêm...

Liên kết được tài trợ:

Công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ cho phép người dùng cuối cùng chỉnh sửa bất kỳ tài liệu nào giống như trong Microsoft Word và các công nghệ nhận dạng khuôn mặt. PDFelement for Mac là giải pháp PDF mới nhất tích hợp các kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế hướng...

PDFpen

PDFpen 9.2.3 Cập nhật

Thêm văn bản, hình ảnh và chữ ký vào PDF Chỉnh sửa văn bản gốc bằng PDF với khối văn bản có thể chỉnh sửa Di chuyển, thay đổi kích thước, sao chép và xóa hình ảnh trong PDF ban đầu Thực hiện việc nhận dạng ký tự quang học cơ bản (OCR) trên màn hình...