Liên kết được tài trợ:

Trực quan Password là một trình quản lý mật khẩu trực tuyến an toàn được xây dựng trên mã hóa AES-256 để bảo vệ bạn khỏi các vi phạm dữ liệu ngẫu nhiên, và đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm của bạn là không bao giờ truy cập đến bất cứ ai khác. Trực quan Mật...

PassGator

PassGator 2.0

PassGator là một người quản lý mật khẩu trực tuyến miễn phí cho việc giữ tên người dùng và password an toàn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn không còn phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu cho các dịch vụ trực tuyến khác nhau và các trang web. Điều...

Tất cả mật khẩu được mã hóa và các bậc thầy (key) mật khẩu là không bao giờ lưu. Ngay cả ID của người dùng được mã hóa. Mục đích của ứng dụng này là để cung cấp an ninh tối đa cho người sử dụng. Ngày nay hầu hết chúng ta sử dụng một số hình thức của dịch...

Liên kết được tài trợ:

myPassWorld là một hệ thống đăng nhập duy nhất mà không yêu cầu một mật khẩu hoặc bất kỳ điều để nhớ. An ninh của chúng tôi là vượt quá tỷ tỷ lần mạnh hơn chống lại các cuộc tấn công trên mạng hơn so với hệ thống đăng nhập tên người dùng / mật khẩu truyền...

Securesafe

Securesafe 2012-01-01

SecureSafe bảo vệ tài liệu kỹ thuật số của bạn, bảo vệ mật khẩu của bạn và cho phép bạn truy cập và quản lý chúng bất cứ lúc nào, do đó đảm bảo an toàn tối đa. Xem hoặc lấy dữ liệu của bạn thông qua một trình duyệt web, iPhone hoặc iPad. Bạn có thể bảo vệ...

Password Generator Online là một, trên mạng công cụ nhanh chóng dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí giúp bạn tạo mật khẩu mạnh mẽ của một phức tạp nhất định và có chiều dài biến. Có những lựa chọn cho việc lựa chọn thấp hơn và chữ trên, chữ số và ký tự đặc...

Liên kết được tài trợ:

Kemesa Password Manager là một cách an toàn để quản lý và tổ chức các mật khẩu của bạn. Dễ dàng sử dụng với một mật khẩu Assistant có sẵn như là một trình duyệt thêm vào hoặc một marklet cuốn sách dành cho các máy tính công cộng, lý tưởng cho các cá nhân,...

Sử dụng Thiên thần Alerts như một mật khẩu và tài khoản dịch vụ nhắc nhở an toàn ngày-to-ngày. Nó cho phép bạn để vượt qua các thông tin trên để tiếp theo của bạn thân thích hoặc sẽ chấp hành viên khi bạn vượt qua ngày. Chúng tôi có một tính năng sáng tạo...