Liên kết được tài trợ:

Andy OS

Andy OS 0.43

Andy OS là đầy đủ tính năng của hệ điều hành di động đầu tiên chạy trên bất kỳ máy Mac, và trong đám mây - nó phá vỡ các rào cản giữa các máy tính để bàn và máy tính di động, trong khi vẫn giữ bạn up-to-date với Android nâng cấp tính năng hệ điều hành mới...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: