Liên kết được tài trợ:

Lollyo

Lollyo 1.3.442

Tạo đám mây của riêng bạn và truy cập các tệp của bạn ở mọi nơi, mọi lúc. Lollyo cho phép bạn chia sẻ tập tin từ máy tính với điện thoại thông minh, máy tính bảng. Lollyo không lưu trữ các tệp của bạn trên đám mây. Thay vào đó, nó tạo ra một cổng bảo mật...

Liên kết được tài trợ:

ProVide

ProVide 12.0

Giải pháp kinh doanh tuyệt vời cải thiện ngày của bạn Nghỉ ngơi dễ dàng với quyền truy cập tệp dễ dàng và an toàn cho người dùng và nhóm. ProVide là câu trả lời cho việc quản lý trực giác truy cập an toàn vào các tệp trong tổ chức của bạn và qua các ranh...

Liên kết được tài trợ: