Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Conbrio

Conbrio 2.0.1

Conbrio là một dịch vụ cách mạng mới cho phép các công ty và người lao động để gửi các tập tin - nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Conbrio là dịch vụ truyền tập tin duy nhất đó là có khả năng tải lên người gửi đồng thời thu và tải về, kết...

Liên kết được tài trợ:

Box

Box 1.0

Lưu trữ tất cả các nội dung trực tuyến của bạn, vì vậy bạn có thể truy cập, quản lý và chia sẻ nó từ bất cứ nơi nào. Tích hợp Box với Google Apps và Salesforce và truy cập Box trên thiết bị di động Box là một không gian lưu trữ ảo cho các tập tin máy...