Liên kết được tài trợ:

Một khung nhẹ để mở rộng các nhà thiết kế Windows Forms trong Visual Studio 2005. mẫu mã này được kết hợp với một bài viết về chủ đề này. Để biết thêm thông tin, xem các liên kết Tạo một thiết kế bề mặt khung Extender cho Windows Forms Điều 2.0. Để cung...

Liên kết được tài trợ:

TransTools+

TransTools+ 1.3.2

TransTools + là một tập hợp các trình cắm cho Microsoft Office. Tại thời điểm này, nó chứa một trình cắm cho Microsoft Word, nhưng nhiều trình cắm cho các sản phẩm Microsoft Office khác (Excel, PowerPoint, Visio) sẽ sớm được thêm vào. Với sự giúp đỡ của...

Liên kết được tài trợ: