Liên kết được tài trợ:

Sau khi thiết kế cẩn thận, Easy Screen OCR giúp dễ dàng biến các ảnh chụp nhanh thành văn bản có thể chỉnh sửa. Tất cả bạn cần làm là kéo và nhấp. Không có MainWindow. Nhấn phím tắt để bắt đầu sử dụng nó. Không cần thiết lập ngôn ngữ nhận dạng trước OCR....

Liên kết được tài trợ:

PUB to ID

PUB to ID 2.1.1

PUB to ID cung cấp trải nghiệm biên tập tuyệt vời cho tài liệu Nhà xuất bản MS. Bạn có thể mở các tệp .pub khác nhau của Nhà xuất bản MS, PUB cho ID có thể hỗ trợ tất cả các loại phiên bản khác nhau. PUB to ID có các tính năng của trình cắm thêm Adobe...

PDF to ID

PDF to ID 2.1.1

PDF to ID cung cấp trải nghiệm trình chỉnh sửa và trình chỉnh sửa tốt nhất cho tài liệu PDF. PDF to ID có thể xuất dưới dạng định dạng Adobe InDesign, vì vậy có thể chỉnh sửa được. Mỗi trang tài liệu PDF sẽ được phân tích cú pháp với độ chính xác cao, hầu...

Liên kết được tài trợ:

iWriter

iWriter 1.0.3

iWriter là một phần mềm Mac phổ biến dùng thử, thuộc về danh mục Tiện ích với Tiểu thể loại (cụ thể hơn là Bộ xử lý văn bản). Thông tin thêm về iWriter iWriter có sẵn cho người dùng có hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản trước và bạn chỉ có thể sử...