Liên kết được tài trợ:

NeoOffice

NeoOffice 2017.12 Cập nhật

NeoOffice là một tập hợp đầy đủ tính năng của ứng dụng văn phòng (bao gồm cả xử lý văn bản, bảng tính, thuyết trình, vẽ, và các chương trình cơ sở dữ liệu) cho Mac OS X. Dựa trên các phần mềm văn phòng OpenOffice.org, NeoOffice đã tích hợp hàng tá các...

iWork Converter

iWork Converter 2.1 Cập nhật

Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh hoạt động lặp đi lặp lại thông qua chuyển đổi hàng loạt. Để tự động tạo các tệp Microsoft Office hoặc pdf, chỉ cần kéo và thả tệp iWork vào iWork Converter. Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt các tệp tin, giúp...

Liên kết được tài trợ:

Sau khi thiết kế cẩn thận, Easy Screen OCR giúp dễ dàng biến các ảnh chụp nhanh thành văn bản có thể chỉnh sửa. Tất cả bạn cần làm là kéo và nhấp. Không có MainWindow. Nhấn phím tắt để bắt đầu sử dụng nó. Không cần thiết lập ngôn ngữ nhận dạng trước OCR....

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice 4.1.7 Cập nhật

Đây bộ phần mềm văn phòng cho Mac OS X bao gồm các ứng dụng máy tính để bàn như một bộ xử lý văn bản, bảng tính, một người quản lý trình bày, và một chương trình vẽ, với một giao diện người dùng và tính năng thiết lập tương tự như phần mềm văn phòng khác....

Liên kết được tài trợ:

LibreOffice

LibreOffice 6.4.3 Cập nhật

LibreOffice là một bộ phần mềm văn phòng mạnh mẽ; Giao diện sạch sẽ của nó và các công cụ mạnh mẽ của nó cho phép bạn mở ra sự sáng tạo và tăng năng suất của bạn. LibreOffice nhúng một số ứng dụng làm cho nó trở thành bộ ứng dụng văn phòng miễn phí và mã...

BatchOutput Office

BatchOutput Office 2.5.7 Cập nhật

         BatchOutput DOC tự động in và tạo PDF từ Microsoft Word. Chỉ cần thêm các tệp Word vào danh sách BatchOutput DOC, điều chỉnh cài đặt và chương trình sẽ tự động thực hiện phần còn lại cho bạn. Ví dụ, BatchOutput có thể được để lại để xử lý hàng...