Liên kết được tài trợ:

BatchOutput Office

BatchOutput Office 2.5.6 Cập nhật

         BatchOutput DOC tự động in và tạo PDF từ Microsoft Word. Chỉ cần thêm các tệp Word vào danh sách BatchOutput DOC, điều chỉnh cài đặt và chương trình sẽ tự động thực hiện phần còn lại cho bạn. Ví dụ, BatchOutput có thể được để lại để xử lý hàng...

LibreOffice

LibreOffice 6.1.2 Cập nhật

LibreOffice là một bộ phần mềm văn phòng mạnh mẽ; Giao diện sạch sẽ của nó và các công cụ mạnh mẽ của nó cho phép bạn mở ra sự sáng tạo và tăng năng suất của bạn. LibreOffice nhúng một số ứng dụng làm cho nó trở thành bộ ứng dụng văn phòng miễn phí và mã...

Liên kết được tài trợ:

PUB Expert

PUB Expert 2.1.18 Cập nhật

PUB Expert cung cấp trải nghiệm biên tập tuyệt vời và trải nghiệm người sáng tạo cho tài liệu Nhà xuất bản MS. Bạn có thể mở các tệp .pub khác nhau của MS Publisher, PUB Expert có thể hỗ trợ tất cả các loại phiên bản khác nhau. Cũng giống như MS...

PUB to ID

PUB to ID 2.1.1

PUB to ID cung cấp trải nghiệm biên tập tuyệt vời cho tài liệu Nhà xuất bản MS. Bạn có thể mở các tệp .pub khác nhau của Nhà xuất bản MS, PUB cho ID có thể hỗ trợ tất cả các loại phiên bản khác nhau. PUB to ID có các tính năng của trình cắm thêm Adobe...

PDF to ID

PDF to ID 2.1.1

PDF to ID cung cấp trải nghiệm trình chỉnh sửa và trình chỉnh sửa tốt nhất cho tài liệu PDF. PDF to ID có thể xuất dưới dạng định dạng Adobe InDesign, vì vậy có thể chỉnh sửa được. Mỗi trang tài liệu PDF sẽ được phân tích cú pháp với độ chính xác cao, hầu...

Liên kết được tài trợ:

iWriter

iWriter 1.0.3

iWriter là một phần mềm Mac phổ biến dùng thử, thuộc về danh mục Tiện ích với Tiểu thể loại (cụ thể hơn là Bộ xử lý văn bản). Thông tin thêm về iWriter iWriter có sẵn cho người dùng có hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản trước và bạn chỉ có thể sử...