Liên kết được tài trợ:

HoRNDIS

HoRNDIS Release 1

HoRNDIS (Phát âm: "khủng khiếp") là một trình điều khiển cho Mac OS X, cho phép bạn sử dụng bản địa chế độ USB tethering điện thoại Android của bạn để có được quyền truy cập Internet. Nó được biết đến để làm việc với Mac OS X phiên bản 10.6.8 (Snow...

Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển EDUP EP-MS8515GS Wireless Adapter. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ điều hành...

Liên kết được tài trợ:

Các iMac Firmware Update 4.1.9 sẽ chỉ chạy trên các máy tính iMac với ổ slot-loading CD hoặc DVD chạy Mac OS 9.1 hoặc sau đó từ một ổ đĩa cục bộ. Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X, bạn phải khởi động từ một Mac OS 9.1 hoặc địa phương phân vùng sau cho phép...

Tìm kiếm theo chủ đề