Liên kết được tài trợ:

Là một phần mềm miễn phí chỉnh sửa âm thanh mạnh mẽ, Macsome Audio Editor hỗ trợ một cách dễ dàng và nhanh chóng chỉnh sửa MP3 hoặc AAC trên Mac OS X. Với Macsome AudioEditor, bạn có thể nhanh chóng cắt và cắt âm thanh, cũng như chia nhỏ các file. Nó hoạt...

Visifire

Visifire 5.1.7

Visifire là một tập hợp các thành phần mã nguồn mở trực quan dữ liệu - cung cấp bởi Microsoft Silverlight. Với Visifire bạn có thể tạo ra và nhúng trực Charts Silverlight hoạt hình tuyệt đẹp trong vòng vài phút. Visifire là dễ dàng để sử dụng và độc lập...