Liên kết được tài trợ:

Tab Writer

Tab Writer 5.2 Cập nhật

Tab Writer 4 Phần mềm Tab miễn phí Được thiết kế để dễ dàng viết tablature cho bốn, năm, sáu, bảy, và mười hai công cụ chuỗi, và cho phép bạn lưu, chỉnh sửa và in tablature của bạn. Tab Writer, phần mềm viết tab cho các cửa sổ 7, 8 và 10 được tạo ra như...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: