Liên kết được tài trợ:

Tạo Beats với phòng thu của riêng ảo của bạn, và làm cho âm nhạc mà những thuận sẽ được kính nể. Ảo DJ là một hãng sản xuất beat miễn phí cấp nhập cảnh cho phép bạn để làm cho âm nhạc trực tuyến, nhạc cụ sản xuất, sản xuất rap nhịp đập trực tuyến, sói...

scorio

scorio 1.0.4

scorio.com là một cổng thông tin âm nhạc cho các ghi chú âm nhạc trên Internet. Tại trung tâm của nó là một trình soạn thảo bản nhạc miễn phí cho tất cả các lứa tuổi. Các biên tập viên lưu ý có thể được sử dụng trực tuyến tại www.scorio.com. Nó cho phép...

Liên kết được tài trợ:

Bạn có muốn để cho bạn bè của bạn biết bài hát mát mới nhất mà bạn đã thêm vào danh sách của bạn? Bạn có muốn để có được các thông tin cập nhật về các bài hát mới nhất của bạn bè của bạn đã thêm vào danh sách nhạc của họ? Nếu câu trả lời là có và có, sau...

Liên kết được tài trợ:

Discogs

Discogs 1.0

discogs là một cơ sở dữ liệu người dùng được xây dựng có chứa thông tin về các nghệ sĩ, nhãn hiệu, và các bản ghi âm của họ. Discogs cũng kết hợp một Marketplace, nơi bạn có thể mua và bán các bản ghi âm. Tại discogs bạn có thể tìm kiếm thông tin về âm...