Liên kết được tài trợ:

Discogs

Discogs 1.0

discogs là một cơ sở dữ liệu người dùng được xây dựng có chứa thông tin về các nghệ sĩ, nhãn hiệu, và các bản ghi âm của họ. Discogs cũng kết hợp một Marketplace, nơi bạn có thể mua và bán các bản ghi âm. Tại discogs bạn có thể tìm kiếm thông tin về âm...

Liên kết được tài trợ:

Seevl

Seevl 2.0

seevl là một nền tảng phát nhạc miễn phí, không giới hạn và mục tiêu mà bạn có thể: - Tìm nhạc theo thể loại, các hãng thu âm, vv - Biết thêm về nghệ sĩ yêu thích của bạn (ảnh hưởng, các thành viên ban nhạc) - Khám phá cách nghệ sĩ được kết nối với nhau...

Tạo Beats với phòng thu của riêng ảo của bạn, và làm cho âm nhạc mà những thuận sẽ được kính nể. Ảo DJ là một hãng sản xuất beat miễn phí cấp nhập cảnh cho phép bạn để làm cho âm nhạc trực tuyến, nhạc cụ sản xuất, sản xuất rap nhịp đập trực tuyến, sói...

Liên kết được tài trợ: