Liên kết được tài trợ:

Transcribe

Transcribe 8.72.1 Cập nhật

Phiên âm là một chương trình chơi chuyên dụng để giúp các nhạc sĩ tìm ra âm nhạc từ bản ghi âm. Phiên âm! có thể làm chậm âm nhạc mà không thay đổi độ cao, phân tích hợp âm và phát video nếu có. Nó hỗ trợ footpedals, vòng lặp, đánh dấu, chú thích văn bản...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: