Liên kết được tài trợ:

Soundplant

Soundplant 43 Cập nhật

Soundplant là một chương trình biểu diễn âm thanh kỹ thuật số có thể biến máy tính của bạn bàn phím (có, bàn phím QWERTY của bạn) vào một linh hoạt, độ trễ mẫu-trigger thấp và dụng cụ có thể chơi được. Nó có thể gán các tập tin âm thanh của kích thước...

Liên kết được tài trợ:

Reflow

Reflow 1.6.0

Reflow là một ứng dụng ký hiệu âm nhạc chạy trên iPhone, iPad và Mac. Nó là một ứng dụng Native 100% hỗ trợ iCloud đồng bộ và tính năng mới nhất của Mac OS X như các phiên bản, Tự động lưu và Fullscreen. Bạn có thể tạo riêng của bạn tablatures tờ giấy...

Liên kết được tài trợ:

PianoHead

PianoHead 2.08

sản phẩm dễ sử dụng phần mềm này dạy các kỹ năng lý thuyết âm nhạc cơ bản trong một niềm vui, định dạng như các game. Khám phá khu vực thực hành tự mẽ đối với công nhận chú ý, quy mô, khoảng thời gian và chữ ký quan trọng. Một giao diện thực hành-and-play...