Liên kết được tài trợ:

Mp3tag

Mp3tag 2.81 Cập nhật

Mp3tag là trình chỉnh sửa thẻ phổ dụng. Mp3tag cho phép bạn chỉnh sửa và xóa thẻ của tệp âm thanh, nhập từ cơ sở dữ liệu trực tuyến, tạo tên tệp dựa trên thẻ (và cách quay lại), viết hoa và chữ thường và tên và thẻ...

MusicBee

MusicBee 3.1.6590 Cập nhật

MusicBee giúp dễ dàng sắp xếp, tìm và phát các tệp nhạc trên máy tính của bạn, trên thiết bị di động và trên web. Các tính năng bao gồm phát nhạc theo cách bạn muốn, quản lý thư viện nhạc lớn và dễ dàng tìm thấy nội dung bạn muốn nghe, thêm siêu dữ liệu...

Magic Audio Joiner

Magic Audio Joiner 2.8.0.1280 Cập nhật

Magic Joiner âm thanh là một joiner mp3, sáp nhập âm thanh, wav joiner, wma joiner, m4a joiner, ac3 joiner trong một! Bạn chọn định dạng đầu ra, có thể là mp3, ogg, wav, ogg, m4a, mp4, ape, flac, spx, aac hoặc wma. Trình ghép nối wav này cho phép bạn chèn...

Liên kết được tài trợ:

MidiYodi

MidiYodi 3.0 Cập nhật

MidiYodi là một ứng dụng toàn diện cho phép chỉnh sửa, kiểm tra và phát lại các tệp MIDI. MidiYodi có sẵn trên tất cả các nền tảng chính bao gồm Windows, Mac và Unix. MidiYodi cung cấp các công cụ khác nhau để kiểm tra bố cục và nội dung của tệp MIDI: -...

Apple iTunes (64-bit)

Apple iTunes (64-bit) 12.7.3.46 Cập nhật

iTunes là một ứng dụng miễn phí cho Mac và PC. Nó đóng tất cả âm nhạc kỹ thuật số của bạn và video. Nó đồng bộ nội dung với iPod, iPhone và Apple TV. Và đó là siêu thị giải trí mở cửa 24/7. iTunes có thể kết nối với iTunes Store thông qua Internet để mua...

Music Collection

Music Collection 2.9.1 Cập nhật

Bộ sưu tập Âm nhạc là một chương trình miễn phí cho phép bạn lưu trữ bộ sưu tập nhạc của mình. Sử dụng nó, bạn có thể nhập vào một bộ sưu tập bất kỳ loại phương tiện truyền thông âm nhạc mà bạn sở hữu hoặc bạn có ý định. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa bất...

Liên kết được tài trợ:

Xrecode3 Portable

Xrecode3 Portable 1.74 Cập nhật

XRECODE3 là trình chuyển đổi âm thanh, hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh phổ biến như mp3, wav, flac, dsd ... Nó cũng hỗ trợ trích xuất các file âm thanh từ hầu hết các file video cũng như lấy đĩa Audio-CD. Các tham số dòng lệnh được hỗ trợ. Tính...

Xrecode3

Xrecode3 1.74 Cập nhật

XRECODE3 là trình chuyển đổi âm thanh, hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh phổ biến như mp3, wav, flac, dsd ... Nó cũng hỗ trợ trích xuất các file âm thanh từ hầu hết các file video cũng như lấy đĩa Audio-CD. Các tham số dòng lệnh được hỗ trợ. Tính...