Liên kết được tài trợ:

Terminal-72

Terminal-72 2.0 Cập nhật

Thiết bị đầu cuối-72 là một trình bảo vệ màn hình Mac trông giống như một trường học cũ (khoảng năm 1972) thiết bị đầu cuối lệnh chạy. Lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại, Blade Runner. Tính năng bao gồm âm thanh 8-bit, hỗ...