Liên kết được tài trợ:

Hãy kiểm soát con chuột của bạn! Đặt nút thứ tư và thứ năm của con chuột của bạn để bất kỳ phím hoặc tổ hợp phím nào bạn chọn. Tạo hồ sơ duy nhất cho mỗi chương trình. Công cụ này cho phép bạn ghi đè các nút thứ tư và thứ năm của chuột để tạo các thao...

Logitech Options

Logitech Options 6.62.210

Phần mềm Logitech Options cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt thiết bị của bạn. Phần mềm Logitech Options cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt của thiết bị như sau: Thay đổi phím chức năng phím tắt; Tùy chỉnh các nút chuột; Điều chỉnh điểm và hành vi cuộn; Bật và...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề