Liên kết được tài trợ:

Mouse Manager

Mouse Manager 1.3 Cập nhật

Chuột Manager là một tiện ích khay dựa trên biểu tượng nhỏ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thiết lập các nút thứ tư và thứ năm trên một con chuột 4 hoặc 5 nút để bất kỳ tổ hợp phím hoặc phím mà bạn chọn. Chuột Manager cho phép bạn cạnh tranh với các...

Liên kết được tài trợ:

kdf721en.exe

kdf721en.exe 2000-05-25

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: PS / 2 chuột Logitech-tương thích chuột nối tiếp Logitech-tương thích chuột nối tiếp PnP Logitech-tương thích chuột PS / 2 Logitech khác Xuất nhập Chuột Logitech Chuột tương thích Bus...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề