Liên kết được tài trợ:

BetterTouchTool

BetterTouchTool 2.638 Cập nhật

BetterTouchTool cho phép bạn xác định tấn cử chỉ cho Macbook Trackpad, MagicMouse và MagicTrackpad của bạn. Thêm vào đó, nó mang lại nhiều thứ mới cho MacOS như Windows 7 như chụp cửa sổ, trình chuyển đổi cửa sổ. Tính năng mới trong bản phát hành này: ...

SteerMouse

SteerMouse 5.3.1 Cập nhật

SteerMouse là một tiện ích cao cấp cho chuột USB và Bluetooth. SteerMouse có thể gán các chức năng khác nhau cho các nút mà phần mềm của Apple không cho phép, bao gồm nhấp đúp, nhấp chuột bổ trợ, chuyển đổi ứng dụng, gán phím tắt, "di chuyển" con trỏ, di...

Couch Slouch

Couch Slouch 1.0b7 Cập nhật

Couch đi nặng nề cho phép từ xa của TV để kiểm soát máy Mac của bạn, và cũng có thể cho máy Mac của bạn và hệ thống AV phản ứng với nhau, cho dù nó có thức tỉnh Mac của bạn lên khi bạn bật TV của bạn hoặc có thu TV và AV của bạn tắt khi Mac của bạn đi ngủ...

Liên kết được tài trợ:

Cổ MacOS X hỗ trợ Macally Hai nút chuột ADB chỉ như một con chuột tiêu chuẩn, do đó cướp nhà điều hành của việc sử dụng các nút bên phải. Trình điều khiển này đặt con chuột trong chế độ độc quyền Macally, cho phép các nút bên phải là gì mới trong...

Liên kết được tài trợ:

RadMouse

RadMouse 1.0.9

Hãy kiểm soát đầy đủ của chuột với RadMouse RadTech Bluetooth của bạn - RadTech của Bluetooth HID Driver & Hệ thống Pref. Nút chuột đồ và bánh xe cuộn để tổ hợp phím hoặc hành động một hoặc nhiều, điều chỉnh theo dõi con trỏ và tốc độ di chuyển, đường...

Tìm kiếm theo chủ đề