Liên kết được tài trợ:

MacTiVo Blesser

MacTiVo Blesser 0.5.2d2

Điều này phần của phần mềm có thể được sử dụng để "chúc lành", nhiều ổ đĩa cứng IDE như ổ đĩa thứ cấp cho một số mô hình của TiVo ghi video kỹ thuật số. Với phần mềm này, người dùng TiVo có thể thêm lên đến 145 giờ khả năng ghi âm Yêu cầu . nội bộ,...

Palm Desktop

Palm Desktop 4.2.1revD

Palm Desktop là một ngày Book, Để làm danh sách, Address Book, và nhiều hơn nữa. Nó có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập, hoặc để xem, sắp xếp, tìm kiếm, chỉnh sửa, sao lưu, và thêm các ứng dụng cho thiết bị Palm của bạn. HotSync Manager là phần...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề