Liên kết được tài trợ:

3uTools

3uTools 2.27 Cập nhật

        3uTools là một công cụ miễn phí cho iOS có thể bẻ khóa các thiết bị di động chạy iOS 4 - iOS 11 jailbreak, và flash iPhone, iPad và iPod Touch vào firmware chính thức của iOS với tốc độ nhanh. 3uTools là công cụ tất cả trong một dành cho thiết...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: