Liên kết được tài trợ:

GarageSale

GarageSale 8.0.12 Cập nhật

GarageSale là một ứng dụng khách được chứng nhận cho hệ thống đấu giá trực tuyến của eBay. Nó cho phép người dùng Mac OS X tạo các phiên đấu giá một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng giao diện giống như mac trực quan, tích hợp với iPhoto và cung cấp...

AutoMile

AutoMile 2.0.5 Cập nhật

AutoMile là một thay thế cho các ứng dụng theo dõi số dặm khác đòi hỏi phải ghi odometer đọc của chiếc xe của bạn. Với AutoMile, bạn chỉ đơn giản là ghi lại nơi mà bạn đã đi và nó sẽ làm phần còn lại. Tốt hơn, bạn có thể làm được ghi âm của bạn khi nó...

Huetopia

Huetopia 1.4.2

Hue-Topia tạo ra một thế giới mà bạn cảm thấy an toàn hơn trong nhà của bạn và có thể thưởng thức hiệu ứng ánh sáng từ ấm cúng với thực tế. Nó cho phép bạn điều khiển bằng tay trên bóng đèn của bạn và làm cho nó dễ dàng để sắp xếp chúng cho khi bạn vắng...