Liên kết được tài trợ:

Nó là tuyệt vời để luôn luôn có những mục bạn cần trong tầm tay. Tem Collector đã được phát triển để làm cho các bộ sưu tập trên máy tính của bạn có tổ chức và tự động. Các cơ sở dữ liệu chính thức cho phép bạn tìm và sắp xếp các hồ sơ cần thiết ngay lập...

Liên kết được tài trợ:

Perfect Table Plan

Perfect Table Plan 6.0 Cập nhật

Cách dễ nhất để tạo kế hoạch chỗ ngồi cho đám cưới, tiệc tùng hoặc sự kiện của bạn. Nhập danh sách khách hiện tại, thử nghiệm với bố cục bảng và chỉ định khách hàng cho các vị trí bằng một cú nhấp chuột. Không có vấn đề gì với bảng tính và mẩu tin lưu...

Liên kết được tài trợ: