Liên kết được tài trợ:

Perfect Table Plan

Perfect Table Plan 6.0.2 Cập nhật

Cách dễ nhất để tạo kế hoạch chỗ ngồi cho đám cưới, tiệc tùng hoặc sự kiện của bạn. Nhập danh sách khách hiện tại, thử nghiệm với bố cục bảng và chỉ định khách hàng cho các vị trí bằng một cú nhấp chuột. Không có vấn đề gì với bảng tính và mẩu tin lưu...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: