Liên kết được tài trợ:

Mouse Position Menu

Mouse Position Menu 8.0 Cập nhật

        Bạn muốn hiển thị tọa độ chuột trong thanh trình đơn? Sau đó, Mouse Position Menu là những gì bạn cần. Nó sẽ hiển thị vị trí chuột của bạn ở phía bên phải của thanh trình đơn. Bạn có thể sửa đổi độ lệch X và Y của tọa độ chuột. Nó không cần bất kỳ...

F.lux

F.lux 39.94 Cập nhật

Bao giờ nhận thấy mọi người nhắn tin vào ban đêm đều có ánh sáng màu xanh kì lạ? Hoặc thức dậy sẵn sàng để viết ra ý tưởng tiếp theo vĩ đại, và bị mờ bởi màn hình máy tính của bạn? Trong ngày, màn hình máy tính nhìn đẹp - chúng được thiết kế để trông...

Liên kết được tài trợ:

Flexiglass

Flexiglass 1.6 Cập nhật

Trong số vô vàn các ứng dụng mà chỉ đặt ra các cửa sổ trên máy tính để bàn của bạn Flexiglass thực sự cung cấp một cách thuận tiện để di chuyển, thay đổi kích thước, tối đa hóa, và đóng cửa sổ trên máy Mac với một con chuột, bàn phím và trackpad. - Move &...

Arranger

Arranger 1.6 Cập nhật

Ý tưởng ban đầu của các Arranger là để thay đổi kích thước và di chuyển các cửa sổ của ứng dụng đang chạy tự động. Bạn không muốn thiết lập đó cửa sổ sẽ được sắp xếp theo cách nào đó - một ứng dụng cho phép làm việc cho bạn. Và đó là những gì các Arranger...

Liên kết được tài trợ: