Liên kết được tài trợ:

Social ToolBar thêm quyền lực xã hội cho bất kỳ trang web hoặc blog, bằng cách tích hợp các tính chất phổ biến nhất mạng xã hội thành một, thanh công cụ mạnh mẽ. Plugin tùy biến cao này sẽ liệt kê hồ sơ mạng xã hội của bạn, chia sẻ bài viết của bạn /...

Một tiện ích web để tạo ra một bản tóm tắt của bài viết bất kỳ với một nhấp chuột vào một nút được đặt trên các trang yêu thích hay thanh dấu trang của trình duyệt. Cài đặt là một kéo-và-thả đơn giản của một nút từ trang web sản phẩm. Có thể được sử...

Formalizr

Formalizr 1.0.0.2

Formalizr là phần mở rộng trình duyệt web được thiết kế để ghi nhớ những gì bạn gõ vào các trang web. Điều này có thể đến tiện dụng nếu một trang treo hoặc tải lại mà không cần nộp những gì bạn đã gõ lên trong đó. Với Formalizr bạn có thể dễ dàng khôi...