Liên kết được tài trợ:

Safari Cookies là quản lý cookie chỉ được xây dựng cho Mac OS X 10,5 + tích hợp trực tiếp vào Safari, cho sự gián đoạn tối thiểu để trải nghiệm duyệt web của bạn. Tự động quản lý các tập tin cookie của bạn - chỉ giữ cookie từ những trang web đang ở dấu,...

Epic Browser

Epic Browser 1.9.4

Những người đang tìm kiếm một cách duyệt Internet mà không để lại dấu vết hoạt động của họ đằng sau nên xem qua Epic Browser. Điều này nhanh chóng trở thành một trong những trình duyệt web phổ biến nhất và đặc biệt phổ biến trong số những người sống ở các...

Quickscript

Quickscript 2.1.8

QuikScript là một phần mở rộng cho phép bạn lưu lại và chạy bit tùy ý của mã JavaScript trên trang web được chọn trong Safari. Chữ quan trọng nhất trong câu trên là "tiết kiệm", bởi vì nếu bạn muốn chạy một chút JavaScript trên trang web chỉ một lần, bạn...

Liên kết được tài trợ:

CloudyTabs là một ứng dụng thanh menu đơn giản liệt kê iCloud Tabs của bạn. Để sử dụng CloudyTabs, mở các ứng dụng và chọn một tab từ một trong các thiết bị của bạn. URL của tab sau đó mở nó trong trình duyệt mặc định của bạn (rất hữu ích nếu như tôi,...

iTubeX

iTubeX 9.7

TubeX là Flash và HTML5 video downloader với các tính năng sau: - Tải về flv, m4v, mp4, mov, .mp3, .divx và các tập tin .swf từ hầu hết các trang web video / hình ảnh động khác.- Lưu chỉ còn âm thanh của một video như là một tập tin .mp3.- Chuyển đổi các...

SandboxCleaner

SandboxCleaner 1.1.1 Cập nhật

Một số thành phần QuickTime là không tương thích với OS X sandboxing, dẫn đến vấn đề này - bao gồm cả tai nạn - với nhiều hình ảnh và video các ứng dụng phổ biến. SandboxCleaner tìm và thấy những thành phần, giúp bạn sửa chữa các vấn đề và giữ cho hệ...

Quickstyle

Quickstyle 1.2.22 Cập nhật

Quickstyle là một phần mở rộng Safari để thay đổi sự xuất hiện của bất kỳ trang web bằng cách thêm những quy tắc CSS của riêng bạn với nó. Quickstyle có thuận tiện "chọn helper" đó giúp giảm bớt nhiệm vụ tìm bộ chọn CSS ngay cho quy tắc bạn muốn tạo, và...

Liên kết được tài trợ:

Web Page Translator

Web Page Translator 8.0 Cập nhật

        Trình dịch trang web cho phép bạn dịch các trang web từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong khi điều hướng. - Đây là trình bao bọc dịch vụ dịch của Google yêu cầu dịch trang web bạn chỉ ra. - Ngôn ngữ trong đó các trang web được viết ban đầu...

ShowPass

ShowPass 1.1.4 Cập nhật

mở rộng Safari chút tầm thường này không có một điều ít tầm thường: Khi bạn di chuyển chuột qua một trường nhập mật khẩu (loại cho thấy dấu hoa thị ở vị trí của mật khẩu thực tế), mật khẩu là kỳ diệu tiết lộ. Khi bạn di chuyển chuột ra khỏi trường mật...