Liên kết được tài trợ:

Web Page Translator

Web Page Translator 8.0 Cập nhật

        Trình dịch trang web cho phép bạn dịch các trang web từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong khi điều hướng. - Đây là trình bao bọc dịch vụ dịch của Google yêu cầu dịch trang web bạn chỉ ra. - Ngôn ngữ trong đó các trang web được viết ban đầu...

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player 32.0.0.363 Cập nhật

Trình phát Flash là một thời gian chạy ứng dụng khách nhẹ, có tính biểu cảm cao mang lại trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và thiết bị chính. Phần mềm Adobe Flash Player là một plug-in trình...

Oracle Java

Oracle Java 8u251 Cập nhật

Các phần mềm sau đây sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn:- Java tải về, trong đó bao gồm các plug-in Java phần mềm và các thành phần Java Virtual Machine cần thiết để chạy các applet Java công nghệ dựa trên trình duyệt web.-. Các phần mềm Java Web Start...

URL Manager Pro

URL Manager Pro 5.2.3 Cập nhật

URL Manager Pro cho phép bạn quản lý các dấu trang của mình độc lập với trình duyệt web nhưng vẫn sử dụng dấu trang của bạn với bất kỳ trình duyệt web nào, như Safari, Firefox, Chrome vv Bạn có thể tạo và lưu một số tài liệu bookmark riêng biệt và có thể...

Liên kết được tài trợ:

Synkmark

Synkmark 2.9.2 Cập nhật

Synkmark là cầu nối của bạn để đồng bộ hóa dấu trang giữa Safari, Google Chrome và Firefox. Synkmark cũng có thể giữ cho các dấu trang của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái mà bạn thích, được xác minh và không bị trùng lặp. Synkmark tương thích...

Markster

Markster 2.9.2 Cập nhật

        Markster giữ dấu trang của bạn trong một cửa hàng trung tâm, được quản lý tốt dưới sự kiểm soát của bạn. Tiện ích mở rộng của Markster và công việc truy cập toàn cầu trong trình duyệt của bạn.     Tính năng mới trong bản phát hành này: Đã...

Smarky

Smarky 2.8.3 Cập nhật

        Smarky là trình quản lý dấu trang cho các dấu trang Safari tương thích với iCloud của Apple. Sau khi cài đặt Smarky trên máy Mac và bật đồng bộ hóa iCloud, bạn có thể có dấu trang Safari được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và được sắp xếp trên...

Epic Browser

Epic Browser 1.9.4

Những người đang tìm kiếm một cách duyệt Internet mà không để lại dấu vết hoạt động của họ đằng sau nên xem qua Epic Browser. Điều này nhanh chóng trở thành một trong những trình duyệt web phổ biến nhất và đặc biệt phổ biến trong số những người sống ở các...

Liên kết được tài trợ:

Fake

Fake 1.9.1 Cập nhật

Fake là một trình duyệt mới dành cho Mac OS X mà làm cho tự động hóa web đơn giản. Fake cho phép bạn kéo nhanh trình duyệt rời rạc thành một Workflow đồ họa có thể được chạy một lần nữa và một lần nữa mà không cần sự tương tác của con người. Các quy trình...

Quickstyle

Quickstyle 1.2.22 Cập nhật

Quickstyle là một phần mở rộng Safari để thay đổi sự xuất hiện của bất kỳ trang web bằng cách thêm những quy tắc CSS của riêng bạn với nó. Quickstyle có thuận tiện "chọn helper" đó giúp giảm bớt nhiệm vụ tìm bộ chọn CSS ngay cho quy tắc bạn muốn tạo, và...