Liên kết được tài trợ:

ClickToFlash

ClickToFlash 3.2 Cập nhật

ClickToFlash là một hạn chế của ClickToPlugin mà chỉ đề với nội dung Flash. ClickToFlash hiện được bản địa hoá trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Trung Quốc, và Nhật Bản. Điều gì là mới trong phiên bản này: Cố...

Safari Cookies là quản lý cookie chỉ được xây dựng cho Mac OS X 10,5 + tích hợp trực tiếp vào Safari, cho sự gián đoạn tối thiểu để trải nghiệm duyệt web của bạn. Tự động quản lý các tập tin cookie của bạn - chỉ giữ cookie từ những trang web đang ở dấu,...

Synkmark

Synkmark 2.5.5 Cập nhật

Synkmark là cây cầu của bạn để đồng bộ hoá các dấu trang giữa Safari, Google Chrome và Firefox. Synkmark cũng có thể giữ dấu trang theo thứ tự chữ cái theo ý muốn của bạn, được xác minh và không có trùng lặp. Synkmark tương thích với iCloud, Đăng nhập vào...

Liên kết được tài trợ:

Các phần mềm sau đây sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn:- Java tải về, trong đó bao gồm các plug-in Java phần mềm và các thành phần Java Virtual Machine cần thiết để chạy các applet Java công nghệ dựa trên trình duyệt web.-. Các phần mềm Java Web Start...

Quickscript

Quickscript 2.1.8

QuikScript là một phần mở rộng cho phép bạn lưu lại và chạy bit tùy ý của mã JavaScript trên trang web được chọn trong Safari. Chữ quan trọng nhất trong câu trên là "tiết kiệm", bởi vì nếu bạn muốn chạy một chút JavaScript trên trang web chỉ một lần, bạn...

iTubeX

iTubeX 9.7

TubeX là Flash và HTML5 video downloader với các tính năng sau: - Tải về flv, m4v, mp4, mov, .mp3, .divx và các tập tin .swf từ hầu hết các trang web video / hình ảnh động khác.- Lưu chỉ còn âm thanh của một video như là một tập tin .mp3.- Chuyển đổi các...

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player 28.0.0.161 Cập nhật

Flash Player là một ứng dụng khách nhẹ và có tính biểu cảm cao, cung cấp trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và thiết bị chính. Phần mềm Adobe Flash Player là một plug-in trình duyệt đa nền...

Liên kết được tài trợ:

Web Page Translator

Web Page Translator 7.1 Cập nhật

Trình dịch Trang Web cho phép bạn dịch các trang web từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong khi bạn điều hướng. - Đây là gói dịch vụ dịch của Google yêu cầu dịch trang web bạn chỉ định. - Ngôn ngữ mà trong đó các trang web được viết ban đầu được tự động...