Liên kết được tài trợ:

LazyLoader (MooTools)

LazyLoader (MooTools) 1.4 Cập nhật

LazyLoader permits developers to select which JS classes to load and when, optimizing JavaScript usage and performance on Web pages. LazyLoader is not like many scripts loaders out there because it does not classify scripts as .js files, but as JS code...

đọc thêm
MooIE6Update

MooIE6Update 1.4.1

MooIE6Update sẽ tạo ra một thông báo cập nhật tương tự như các bản địa thanh thông báo IE, đó sẽ nhắc nhở người dùng IE6 để cập nhật trình duyệt của họ lên một phiên bản mới hơn.Nếu nhấn vào, các plugin sẽ chuyển hướng người dùng đến trang download IE8...

đọc thêm

Các plugin này cũng cho phép người sử dụng để làm nổi bật hàng trên đó di chuyển chuột và cũng đánh dấu hàng bảng với một màu đặc biệt.Đánh dấu chúng sẽ cho phép người sử dụng để tái sử dụng chúng hoặc quay trở lại chúng sau này, giống như một thiết lập...

đọc thêm

Người dùng chỉ cần chọn một phần tử DOM và áp dụng hai mã màu, dao chúng như là một nền tảng cho phần tử đó.Màu sắc có thể được thông qua như là hex và RGB mã là gì mới trong phiên bản này:. Cập nhật cho MooTools 1,4 (chức năng mã không thay đổi)....

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

"tải" phần tử có thể được bật hoặc tắt theo ý muốn.Có thể được sử dụng trong thiết kế UX / UI để biểu thị cho sự khởi đầu và kết thúc của một hoạt động tải, mà không ngăn chặn các yếu tố trang.. Hoàn hảo cho các trang web với rất nhiều vật dụng...

đọc thêm

class này giúp loại bỏ sự cần thiết của việc sử dụng class và ID để kích hoạt sự kiện trên một trang.Nó cho phép các nhà phát triển để ràng buộc một phần trang nào đó hay yếu tố để một hành động kích hoạt bằng các phương pháp khác nhau và cách.. Một bản...

đọc thêm

Hoàn hảo cho sử dụng trong trường hợp một yếu tố cần phải được không tập trung (đóng mở modals) hoặc cho dừng các hành động bắt đầu chơi (trò chơi, người chơi video, vv).. Một bản demo được bao gồm trong gói tải xuống Yêu cầu : kích hoạt JavaScript...

đọc thêm
FED Process

FED Process 1.3.1

FED là viết tắt của "Mặt trận phát triển End".FED Quy trình là một công cụ hoàn chỉnh để nhanh chóng lắp ráp nguồn lực dựa trên một cấu trúc file và xuất sẵn sàng sử dụng các trang Web.Đóng gói với các nguồn Process FED là một công cụ xây dựng cũng như để...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

PiLazy

PiLazy 1.0

PiLazy là một nâng cao của LazyLoader MooTools lớp.Lớp này hoạt động bằng cách nạp mã JS chỉ khi cần thiết.Điều này cải thiện tốc độ trang và làm cho các ứng dụng MooTools phản ứng nhanh hơn.. Một bản demo được bao gồm trong gói tải xuống Yêu cầu : ...

đọc thêm

selectManager có thể được sử dụng trong hai cách.1. Nó có thể di chuyển tùy chọn giữa hai hoặc SELECT nhiều danh sách.2. Nó có thể di chuyển lên hoặc xuống tùy chọn trong danh sách SELECT cùng.Một bản demo được bao gồm trong gói tải xuống là gì mới ...

đọc thêm