Liên kết được tài trợ:

GNOME System Monitor

GNOME System Monitor 3.28.2 / 3.30.0 Beta 2 Cập nhật

Hệ thống giám sát GNOME là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một vị trí trung tâm để giám sát toàn bộ hệ điều hành dựa trên Linux của họ, bao gồm các quy trình đang chạy, tài nguyên và hệ thống tệp. Được thiết kế cho GNOMEỨng dụng thường được...

ZABBIX

ZABBIX 3.4.6 Cập nhật

ZABBIX là dự án phần mềm nguồn mở và dựa trên web cung cấp cho người dùng các giải pháp giám sát, cảnh báo và trực quan cho máy chủ / thiết bị mạng và tài nguyên CNTT. Nó có thể được cài đặt và cấu hình mà không có bất kỳ rắc rối và trong một thời gian...

collectd

collectd 5.8.0 Cập nhật

collectd là một dự án phần mềm dòng lệnh mã nguồn mở, dễ sử dụng, dễ tải xuống, dễ sử dụng, dễ cài đặt và đáng tin cậy được triển khai trong C bằng daemon được thiết kế để giúp người dùng thu thập hệ thống thông tin. Nó sẽ lưu đầu ra thành một tệp RRD cứ...

Monitorix

Monitorix 3.10.1 Cập nhật

Màn hình là một phần mềm dòng lệnh nguồn mở cung cấp cho người dùng một tiện ích giám sát hệ thống rất hữu ích và có trọng lượng nhẹ có thể được sử dụng cho người mới sử dụng và quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm. Tính năng trong nháy mắt Nó đã được...

Liên kết được tài trợ:

Nagios

Nagios 4.3.4 Cập nhật

Nagios (trước đây là Netsaint) là một tiện ích dòng lệnh / web dựa trên mã nguồn mở, nhanh, linh hoạt và rất mạnh mẽ được triển khai trong C và được thiết kế từ dưới lên để sử dụng như a cho các dịch vụ mạng và host giải pháp giám sát. Nó có khả năng...

pgCluu

pgCluu 2.5 Cập nhật

pgCluu là một mã nguồn mở, miễn phí và độc lập nền tảng dựa trên web và dòng lệnh ứng dụng thực hiện trong Perl và được thiết kế từ mặt đất lên để giúp người dùng theo dõi và kiểm toán hiệu suất của một máy chủ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các tính năng...

NxFilter

NxFilter 3.1.3 Cập nhật

NxFilter là một dự án phần mềm miễn phí (chỉ dành cho sử dụng phi thương mại) mà cung cấp một chương trình lọc DNS để các quản trị viên hệ thống những người đang tìm kiếm một giải pháp nền tảng độc lập để lọc và giám sát hoạt động Internet trong mạng của...

lm_sensors

lm_sensors 3.4.0 Cập nhật

lm_sensors là một phần mềm dòng lệnh mã nguồn mở cung cấp trình điều khiển cần thiết để theo dõi nhiệt độ, điện áp, và người hâm mộ của các hệ thống Linux.lm_sensors cũng chứa các công cụ để xác định phần cứng cảm biến và I2C bus thăm dò là gì mới ...

Liên kết được tài trợ:

audit daemon

audit daemon 2.4.3 Cập nhật

daemon kiểm toán (auditd) là một mã nguồn mở, miễn phí và không tương tác daemon, một chương trình dòng lệnh cung cấp các công cụ sử dụng không gian cần thiết cho việc tạo ra các quy tắc kiểm toán trên hệ điều hành hạt nhân dựa trên Linux. Hoạt động như...

check_ssl_cert

check_ssl_cert 1.17.1 Cập nhật

Các dự án check_ssl_cert là một nguồn Nagios cắm mở để kiểm tra giấy chứng nhận X.509.kiểm tra check_ssl_cert nếu máy chủ đang chạy và kết quả đầu ra chứng chỉ hợp lệ. Nó cũng có thể kiểm tra nếu giấy chứng nhận phù hợp với một mô hình cho là gì mới ...