Liên kết được tài trợ:

Sau khi nâng cấp firmware từ 1.0.x để 1.1.2 và khởi động lại DSL NetShuttle của bạn, nó là cần thiết để khôi phục cài đặt gốc. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào nút "khôi phục" trên các trang quản trị của các giao diện người dùng của trình...

Tìm kiếm theo chủ đề