Liên kết được tài trợ:

Mục tiêu chính của Finder Image Duplicate Image Finder là giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng tất cả các hình ảnh tương tự và trùng lặp trong một thư mục và các thư mục phụ của nó. Tương tự Hình ảnh trùng lặp Finder sử dụng các thuật toán tiên tiến để tìm hình...

Liên kết được tài trợ:

Ashampoo Photo Commander

Ashampoo Photo Commander 16.0.5 Cập nhật

Ashampoo Photo Commander 16 mới là một giải pháp tất cả trong một mạnh mẽ để xem, chỉnh sửa và sắp xếp các bức ảnh của bạn. Các tính năng bao gồm tối ưu hóa hình ảnh tự động cộng với các hiệu ứng thủ công và các công cụ khác nhau để khôi phục các hình ảnh...

Liên kết được tài trợ: