Liên kết được tài trợ:

Math toolkit

Math toolkit 1.5.1

toolkit Math là một C ++ nhẹ và thư viện Python cho tài chính, thống kê, và đại số tuyến tính. Nó là nhằm để được một bộ công cụ thuận tiện và tiện dụng để kiểm tra những lý tưởng của bạn và giúp các nhà phát triển thực hiện các chức năng tài chính và...

GeoGebra

GeoGebra 5.0.47 Cập nhật

GeoGebra là phần mềm toán học năng động cho giáo dục trong các trường trung học mà gia hình học, đại số, và giải tích. Một mặt, GeoGebra là một hệ thống hình học động. Bạn có thể làm công trình có điểm, vectơ, đoạn, đường, cắt hình nón cũng như chức năng...

Liên kết được tài trợ:

        OptiVec là một thư viện hiệu suất cao với hơn 3500 hàm tối ưu hóa bằng tay, các hàm được tích hợp sẵn cho tất cả các kiểu dữ liệu dấu phẩy động và số nguyên từ các trường sau: 1. Vectorized hình thức của toán tử số học và chức năng toán học. 2....

Liên kết được tài trợ:

        CMATH là một thư viện toàn diện cho số học và toán học phức tạp. Các tính năng sau đây làm cho CMATH trở thành một sự thay thế lý tưởng cho các thư viện lớp phức tạp khác: 1. Việc thực hiện hiệu suất cao trong mã máy dẫn đến tốc độ vượt trội. 2....